Elektriker I Offert

{Elektriker I Offert},{Enhagsvägen 7, 183 40 Täby
Enhagsvägen 7, 183 40 Täby 183 40 Stockholm, Täby
Phone: 08-550 043 33
Så här förebygger du en elektrisk brand i ditt hem - Elektriker I Offert

Så här förebygger du en elektrisk brand i ditt hem

Detta ska du göra innan du anlitar en elektriker
August 30, 2017

Elektriska bränder kan orsakas av ett antal olika delar av ditt elsystem, inklusive:

  • Kabeldragning och relaterad utrustning
  • Lampor, lampor och glödlampor
  • Kablar och pluggarna
  • Transformatorer och nätaggregat

Att förebygga en elektrisk eld kan vara så enkel som att se till att ditt elektriska system är i bästa möjliga skick, men för många husägare är det inte lika enkelt gjort som det är ledsen. De professionella elektrikerna hos Elektriker Stockholm rekommenderar att du utför regelbundna elektriska säkerhetsinspektioner, och du bör också se upp för dessa varningsskyltar:

1. Gamla eller föråldrade ledningar

De flesta elektriska ledningssystem har en livslängd på cirka 30-40 år. Om dina ledningar är slitna eller föråldrade kommer det sannolikt att uppstå flera tecken på som du inte bör ignorera, inklusive:

  • Upprepade gånger av att bryta strömbrytare ofta
  • Säkringar som ofta blåser
  • En överflyttning på förlängningssladdar eller överspänningsskydd

Dessa är avsedda att vara tillfälliga lösningar på problem, och de är normala för ditt hem, du kan mycket bra riskera en elektrisk eld. Ring våra yrkesverksamma på Elektriker Stockholm om att du har inspekterat ledningarna och vi kan låta dig veta om du behöver helt eller delvis ersätta det.

2. Aluminium ledningar

Under 1960- och 1970-talet var aluminium ledningar mycket vanliga. Tyvärr oxiderar aluminium emellertid mycket snabbt, och oxidation kan leda till korrosion. Så medan aluminium är tillräckligt under en kort tid, har den en mycket kort livslängd, och efter att ditt kabeldrag har börjat korrodera, kommer ditt hem att vara mycket sårbart för en elektrisk eld.

Det kan hända att du måste ha hela ditt hemanslutna hem, eller så behöver du bara delvis återkoppling eller lednings reparation. Hur som helst är det viktigt att en professionell elektriker från Elektriker Stockholm kan komma och inspektera kablarna för att säkerställa att ditt hem är så säkert som möjligt.

3. Båg fel

Båg fel uppstår när en elektrisk ström kommer från den avsedda vägen, och de är en ledande orsak till elektriska bränder.

Båg fel kan orsakas mycket enkelt: de kan uppstå på grund av att ett träd faller på en kraftledning under en storm, eller eftersom du skadat kablarna inuti dina väggar medan du flyttar möbler – eller det kan helt enkelt vara en lös anslutning i ett uttag.

Bågfel kretsbrytare (AFCI) kan upptäcka alla båg fel i ditt bostads elsystem, och de är ett bra sätt att förhindra elektriska bränder. Speciellt om du bor i ett äldre hem kan dessa enheter enkelt förhindra en katastrof. Läs mer på  https://www.elektrikerioffert.se