Elektriker I Offert

{Elektriker I Offert},{Enhagsvägen 7, 183 40 Täby
Enhagsvägen 7, 183 40 Täby 183 40 Stockholm, Täby
Phone: 08-550 043 33
En elektrikers arbete - Elektriker I Offert

En elektrikers arbete

Bättre säkerhet med el
August 30, 2017

Jobb beskrivning

En elektriker från Elektriker Stockholm installerar ledningar, säkringar och andra elektriska komponenter i hem, företag och fabriker. Han eller hon upprätthåller också den utrustningen. Förutom att arbeta med högspänningsledningar, installerar och installerar många elektriker röst-, data- och videokabeln. En elektriker kan specialisera sig i antingen underhåll eller konstruktion men många jobb i båda områdena.

Anställnings fakta

De flesta arbetar för elentreprenörer. Vissa är egenföretagare. De arbetar i bostads- och kommersiella byggnader.

Att arbeta i detta yrke kan vara obekväma och ibland lite farliga. Elektriker arbetar i trånga utrymmen och spenderar mycket tid och står på knä. De är föremål för mindre skador som brännskador, stötar och faller.

Elektriker arbetar normalt heltid på Elektriker Norrtälje och kan arbeta övertidstimmar efter behov. De måste ibland arbeta på kvällar och helger.

Utbildning

Någon som vill bli elektriker måste anmäla sig till ett lärlingsprogram som kombinerar klassrumsinteraktion med utbildning på arbetsplatsen under ledning av erfarna elektriker. För att anmäla sig till ett sådant program måste man ha ett gymnasium eller en GED, och måste vara minst 18 år gammal. Dessa lärlingsprogram sträcker sig i allmänhet fyra år och omfattar 144 timmars klassrumsinteraktion och 2000 timmars utbildning på arbetsplatsen varje år.

Andra krav som en elektriker måste vara godkänd för

De flesta  kommuner kräver att elektriker är licensierade. För att erhålla en licens måste man godkänna en tentamen som testar kunskap om elteori, den nationella elkoden och lokala el- och byggkoder.

En elektriker måste ha bra manuell fingerfärdighet och ögonkontakt, anser Elektriker Sollentuna.

Han eller hon måste vara fysiskt anpassad och ha en bra balans av balans. Eftersom en elektriker måste kunna identifiera trådar efter färg, krävs en bra färg vision.

 

Förutom de fysiska förmågorna, utbildningen och licensen finns det också vissa mjuka färdigheter eller personliga egenskaper, man behöver lyckas i detta yrke. Starka felsökning förmåga tillåter en elektriker att räkna ut orsaken till problem och det bästa sättet att fixa dem. Kritiska tänkande färdigheter hjälper också till med detta försök, eftersom de tillåter honom eller henne att utvärdera fördelarna och nackdelarna med möjliga lösningar.                                                                                                    Karriärsteg

En erfaren elektriker har många möjligheter till framsteg. Han eller hon kan bli tillsynsman. En som arbetar inom byggnad kan bli projektledare. Vissa elektriker väljer att gå in i affärer för sig själva och bli entreprenörer. En elektriker kan också bli en elektrisk inspektör för en kommun. Mer om yrket finns på https://www.elektrikerioffert.se

En dag i en elektrikers liv

Det här är några typiska arbetsuppgifter som tas från onlineannonser för elektriker jobb som finns på Diagnostisera elektriska problem genom att studera diagram, manualer och specifikationer, felsökningssystem och utföra test.

Reparera elektriska problem genom att byta ut felaktiga delar och komponenter.

Plan layout och installation av elektriska ledningar, utrustning och armaturer, baserat på jobb specifikationer.

Installera matar- och grenrör och ledningar.

Diskutera lösningar med husägare.

Uppfyller alla säkerhetsstandarder och föreskrifter.