Elektriker I Offert

{Elektriker I Offert},{Enhagsvägen 7, 183 40 Täby
Enhagsvägen 7, 183 40 Täby 183 40 Stockholm, Täby
Phone: 08-550 043 33
Elektriker vaxholm tar säkerheten före osäkerheten   - Elektriker I Offert

Elektriker vaxholm tar säkerheten före osäkerheten  

Nu har Sverige fått en helt ny lag om elsäkerheten. Nu kommer kraven att höjas markant på elfirmorna och elektrikerna som utför elektriska arbeten i våra hem. Lagen kommer att se till att konsumenten får en ökad säkerhet och att främja seriösa aktörer på elmarknaden.

Vi från elektriker vaxholm ser fram emot att arbeta inom ramarna med den nya lagen som stöder att all form av elektriskt arbete ska hanteras av elektriker som har både kunskap och kompetens.

Nya tider, nya lagar

Den nya lagen kommer att innebära att den elektriker som utför elinstallationer måste vara en behörig elinstallatör. Det har varit på tok för många olyckor i vårt land med obehöriga elektriker som har utfört fel installationer, vilket har lett till många tragiska bränder. Men det behöver inte heller röra sig om att obehöriga elektriker har gjort fel. Nu för tiden är det mäkta populärt att agera hemma fixare, och det kan få sorgliga konsekvenser. I slutändan kan felaktiga dragna kablar i en vägg bli till en brandhärd och orsaka personskador. Det finns exempel från verkligheten där en entusiastisk privatperson har dragit in kablar bakom en vägg och sen spikat in en spik rätt in i väggen som träffade en strömförande kabel som inte skulle ha suttit på den platsen. Att som privatperson göra elektriska arbeten ska undvikas så mycket som möjligt. Det blir faktiskt både säkrare och billigare i längden att anlita en trygg firma som elektriker vaxholm när du bygger om i hemmet.

Kunskap och personligt ansvar

Räddningstjänsten måste rycka ut för att släcka 6000 bränder per år. Många av dessa fall hade lätt kunnat förhindrats om elektriska arbeten hade gjorts av behöriga elektriker från elektriker vaxholm. Det hade också kunnat förhindrats om vi som privatpersoner hade varit mera uppmärksamma på när vi inhandlar elektriska apparater, som hjälper oss i våran vardag.

Välj alltid en hårtork, kaffekokare eller elvisp som är ordentligt CE-märkt. Du som konsument ska kunna läsa tydligt på produkten att den är märkt, och det är som ett sigill på att denna vara har blivit ordentligt testad för att kunna leva upp till kraven att vara en produkt som ska kunna hålla, utan att börja smälta eller helt plötsligt ta fyr och börja att brinna.

I köket finns det många olika apparater och maskiner som går på ström. Det vanligaste uppkomsten av bränder kan faktiskt vara spisen. Den mänskliga faktorn av glömska av att ha stängt av en platta har gett upphov till många bränder och kostat många liv. Om en spis har blivit installerad av en oseriös aktör på elmarknaden kan det också ge upphov till brand. Vänd dig till elektriker vaxholm när du ska installera in en ny spis. Vi tar elen på störst allvar och har behöriga elinstallatörer.

Även gamla diskmaskiner kan vara farliga och starta bränder.

Håll alltid kontroll på dina elen i köket och ta för god vana att dra ut alla dina elkontakter när du ska resa bort.

För att få ett säkrare liv tillsammans med elen ska du skaffa dig kunskap och att du känner ett personligt ansvar att kontakta elektriker i vaxholm när elen inte fungerar i hemmet. Även när du bor i hyresrätt har du ansvar över att strömmen ska klaffa.

Krav ska efterlevas

Det som kommer att förändras med den nya lagen är att den kommer ställa högre krav på elföretagen som ska kunna ge en service som är proffsigt utförd och som ger kunden en säkrare el.

Alla elfirmor måste nu ha åtminstone en behörig elinstallatör. Men om företaget är stort så måste man givetvis ha flera elinstallatörer.

Sedan måste firman ha ett egenkontrollprogram som bland annat ser över att arbetet utförs på det sätt som krävs. När ett större företag behöver installera el så är detta företag huvudansvarig för arbetet blir utfört. Sedan är den utvalda elfirma ansvarig för att arbetet ska utföras av erfarna och behöriga elektriker som vet vad dom håller på med. Elföretaget har nu också en skyldighet att göra en uppföljning av det utförda arbetet och se till kraven har följts. Vi från elektriker i vaxholm vill sprida ljus och god kvalité till alla våra nya och gamla kunder. Därför arbetar vi för att hålla oss till den nya lagen om elsäkerhet.