Elektriker I Offert

{Elektriker I Offert},{Enhagsvägen 7, 183 40 Täby
Enhagsvägen 7, 183 40 Täby 183 40 Stockholm, Täby
Phone: 08-550 043 33
Elektriker linköping vill värna om tryggheten för sina elektriker - Elektriker I Offert

Elektriker linköping vill värna om tryggheten för sina elektriker

Lever man som elektriker ett farligt liv?

Vi från elektriker linköping gör allt för att våra elektriker ska ha en trygg arbetsmiljö, men man behöver inte vara en smart person för att förstå att handskas med ström inte är en barnlek.

Ute på fältet lurar det många faror för elektriker. Att vara försiktigt och vidta säkra arbetsmetoder är något som elektriker i  linköping tror på.

I värsta fall kan en elektriker få ström i sig och skadorna kan bli svåra eller måttliga till storleken. Det hela beror på hur mycket ström som man har fått i sig och hur länge som strömmen har stannat kvar i kroppen. Dessa skador leder till andningsstöd, hjärttillstånd och svåra kramper i musklerna.

Fallolyckor kan förhindras

Men den mesta frekventa olyckor för elektriker är inte att få livsfarlig ström i sig, utan det är tragiska fallolyckor. I jobbet som elektriker måste man väldigt ofta klättra på höga stegar för att kunna nå upp till ledningar som man ska antingen laga eller montera fast nya. Men den högsta siffran som har fallolyckor är byggnadsarbetare, snickare, VVS arbetare och betongarbetare. Elektriker ligger lyckligtvis inte i den allra största riskzonen på listan över fallolyckor, men det är viktigt att kunna förebygga och värna om att arbetet inte resulterar i att någon hamnar på sjukhuset därför man har klättrat fel eller haft en vinglig stege istället för en stabil som kunde ha varit ett bättre stöd.

Personer som är yngre har det lättare att läka vid en fallolycka, men kan såklart skadas svårt och behöver rehabilitering för att kunna komma tillbaka. Är man äldre har man tyvärr lättare att skadas betydligare allvarligare. Man har beräknat att personer mellan åldrarna 56–64 år har större risk att skadas i fallolyckor på sin arbetsplats.

För att kunna förhindra fallolyckor på höga höjder är det säkrare att använda sig av liftar eller stegar som är utrustade med skydd så att man inte tappar balansen.

El brukar dras i golv och tak därför är det viktigt att ha bra arbetsställningar där man inte belastar kroppen på fel ställen. Vid fel belastning kan kroppen ta stor skada. Det kan också vara vanligt med skär eller klämskador inom elektriker yrket. Vi på elektriker linköping tar ansvar för våra elinstallatörer och vill främja en bra arbetsmiljö där säkerheten går i första hand. Vi har enligt lag en skyldighet att utreda olyckor och göra så att arbetsplatsen ska vara en hälsosam och trygg plats.

elektriker linköping

elektriker linköping

Den värsta fienden kan vara stressen

Många elektriker känner sig även stressade i sitt arbete och det kan påverka hur arbetet kommer att fungera. Det är vanligt att stress gör så att man blir benägen till att slarva när man känner att tiden inte räcker till eller att man har för stor arbetsbörda. Vi från elektriker linköping värnar om våra elektriker och vill att alla ska trivas. Vi anser att vårat arbete blir så mycket bättre om hälsan är med oss och vi försöker att se till att alla ska må bra på arbetet. Det vinner vi faktiskt alla på.

Personlig utrustning

Utrustningen är viktigt för en elektriker. Den ska helst vara smidig och gärna ergonomisk så att händerna inte tar skada. Personlig utrustning har elektriker linköping enligt lag tillsatt till sina anställda. Den ska passa in på dom arbetsmoment som ska bli gjorda.

Det är viktigt att när man ger sig ut och arbetar i gamla hus att tänka på att det kan fattas säkerhet som jordfelsbrytare och då måste man ta med sig en portabel jordfelsbrytare för att öka personsäkerheten. En elektriker måste alltid se till att frånskilja anläggningsdelen och se till att anläggningen är helt frikopplad så att du sedan kan mäta med en spänningsprövare. Vi från elektriker i linköping samverkar för att följa våra rutiner och skyddsåtgärder till våra anställda. Vid en osäker arbetsplats vidtar vi åtgärder som gör det möjligt att kunna göra vårt arbete på ett riskfritt sätt och försöker att finna lösningar som ska leda till ett smart resultat för både våran elektriker och den kund som vi arbetar för. Genom att planera och använda sig av rätt utrustning kommer vi att minimera olyckor och verka för att vårat arbete blir tryggt. Vi från elektriker Stockholm blir först nöjda när vi ser att ljuset har tänts.